CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM ABC VIỆT NAM chi tiết như sau:

– Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM ABC VIỆT NAM

 

– Tên người đại diện theo pháp luật: BÙI THỊ HOA

– Địa chỉ trụ sở chính: TRÂU QUỲ -GIA LÂM – HÀ NỘI

– Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………..

Những giá trị cốt lõi dịch vụ kế toán và thành lập công ty của CKTC đang hướng tới:

– Thỏa mãn lợi ích, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

– Nâng cao chất lượng dịch vụ với chi phí hợp lý.

– Tạo hiệu quả từ uy tín, chất lượng mở rộng quy mô địa bàn hoạt động một cách bền vững.

– Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và cạnh tranh cao.

– Đào tạo nhân viên CKTC các kỹ năng về kế toán thuế; giải trình thuế, quyết toán thuế TNDN – TNCN và xử lý số liệu kế toán.